Մուտք դեպի համակարգ
Աշխատատեղեր
Լրագրող

«Այ-Փի մարքեթինգ» ՍՊԸ-ին անհրաժեշտ է լրագրող:

Հիմնական պարտականություններ
Ստեղծել կոնտենտ, որը կգրավի մեծ լսարանի
Հոդվածների մշակում
Հարցազրույցների իրականացում
Կայքում նորությունների տեղադրում
Տարբեր կազմակերպությունների հասարակայնության հետ կապերի բաժինների հետ մշտական կապի ապահովում
Վերջնաժամկետ
2019-07-31
Մարքեթինգի մասնագետ

«Այ-Փի մարքեթինգ» ՍՊԸ-ին անհրաժեշտ է մարքեթինգի մասնագետ:

Հիմնական պարտականություններ
Շուկայի վերլուծություն (տեղեկատվության հավաքագրում ըստ ապրանքատեսակների, գնի, մրցակիցների, սպառողների և այլն)
Գովազդային ուղղությունների արդյունավետության վերլուծություն
Հարցումների նախապատրաստում և անցկացում, արդյունքների մշակում և վերլուծություն
Մարքեթինգային արշավների մշակում և պլանավորում:
Վերջնաժամկետ
2019-07-27
BACK-END ծրագրավորող

Հայթեք Սըլուշընս ՍՊԸ-ին անհրաժեշտ է Back-End ծրագրավորող:

Հիմնական պարտականություններ
Պրոդուկտի ֆունկցիոնալ նոր հնարավորությունների զարգացում, դրանց նախագծում, փորձարկում
Նախագծերի վիզուալ դիզայնի ստացում բարձր որակի կոդավորման միջոցով
Արդյունավետ հաղորդակցվել այլ ծրագրավորողների հետ, որակի պատասխանատուների և նախագծի ղեկավարի հետ
Պարբերաբար մասնակցություն ժողովներին և խնդիրների ներկայացում
Վերջնաժամկետ
2019-08-30
Զանգերի կենտրոնի մասնագետ

«Հայթեք Սըլուշընս» ՍՊԸ-ին անհրաժեշտ է զանգերի կենտրոնի մասնագետ:

Հիմնական պարտականություններ
Զանգահարել կազմակերպության պոտենցիալ հաճախորդներին
Հակիրճ ներկայացնել կազմակերպության ծառայությունները
Նշանակել հանդիպումներ երկու կողմերի պատասխանատուների միջև
Վերջնաժամկետ
2019-08-30
Կազմակերպություններ