Նյութը՝
Լուսանկարները՝
Տեղադրվել է 2016-03-22 17:46
Այցելություն Շիրակի մարզ
Երիտասարդների ներգրավվածության խթանման ծրագրի շրջանակներում մարտի 12-ին այցելություն կատարվեց ՀՀ Շիրակի մարզ:

Երիտասարդների ներգրավվածության խթանման ծրագրի շրջանակներում մարտի 12-ին այցելություն կատարվեց ՀՀ Շիրակի մարզ: Այցին մանսակցում էին ներկայացուցիչներ Համաշխարհային բանկից ինչպես նաև ՀՀ Աշխատանքի և Սոցիալական հարցերի նախարարությունից: Այցի ընթացքում նախ դիտարկվեց մարզում իրականացվող մասանագիտական հմտությունների զարգացման և բիզնես հմտությունների զարգացման դասընթացները, այնուհետև այցելությունը շարունակվեց Ջրափի և Լուսաղբյուր համայնքներում, որտեղ դիտարկվեց առաջնորդության դրամաշնորհների շրջանակներում իրականացվող գործողությունները: