Նյութը՝ Տնտեսական զարգացման նախաձեռնությունների կենտրոնի
Լուսանկարները՝ համացանցից
Տեղադրվել է 2020-07-05 14:53
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿԻ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 2021-2026ԹԹ.-ԻՆ
Տնտեսական զարգացման նախաձեռնությունների կենտրոնը ներկայացնում է անշարժ գույքի հարկի բարձրացման սոցիալ-տնտեսական ազդեցությունը 2021-2026թթ.-ին երկու ժամանակահատվածով՝ 2021-2023թթ. և 2024-2026թթ. կտրվածքով:

ՀՀ կառավարության կողմից որդեգրած անշարժ գույքի հարկի բարձրացման աստիճանական մոտեցմամբ՝ հիմնական բեռը փոխանցվելու է 2024-2026թթ., որի ազդեցությունը սպառողի վրա հիմնականում կարող է արձանագրվել  նույն ժամանակահատվածում՝ մասնավոր հատվածի ընկերությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների և ապրանքների համեմատաբար ավելի բարձր գների միջոցով, եթե գույքի հարկի բեռը մասնակիորեն կամ ամբողջովին փոխանցվի սպառողի վրա:

Տես ավելին.

CEDI2.pdf